Ocak 2016

Monthly Archives

  • Çeviride Eşdeğerlik Kavramı

    Çeviride eşdeğerlik kavramı nedir? Bir dili bütünüyle kavramak, sözü edilen bütün düzeylerin öğrenilmesini ve özümsenmesini gerektirir. Dolayısıyla bir dilin işleyiş kurallarını bütünüyle öğrenmek ve öğretmekten söz edilebilse de, bu dilden hareketle oluşan ve dinamik bir görünümü olan edimsel alanı,  tam olarak öğrenmek ya da öğretmek güçtür. Çünkü bu alan bireysel ve dönemsel olarak sürekli bir […]