Tercüme Yazıları

 • Film Çevirisindeki Zorluklar

  Film çevirileri zaman zaman çok zorlayıcı olabilir. İyi yapıldığı takdirde çok güzel sonuçlar doğuracağı gibi kötü yapıldığı takdirde ise çok ciddi bir filmi oldukça gülünç bir duruma sokabilir. Film çevirilerinde de tabii ki çevirinin tüm zorluklarını görmek mümkün. Ancak bunların yanı sıra başka zorluklar da göze çarpmakta. İşinde uzman bir çevirmen bu zorlukların çoğuyla nasıl […]

 • İngilizcenin Tarihsel Gelişimi

  İngilizcenin 380 milyon insan tarafından anadil olarak ve 300 milyon insan tarafından ikinci yabancı dil olarak konuşulduğu gerçeğini göz ardı edemezsiniz. 1 milyar kişi de hali hazırda bu dili öğrenmektedir. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarsının ingilizce konuşacağı tahmin edilmektedir. İngilizce uluslararası işlerde, politikada ve diplomasi de kullanılmaktadır. Bilgisayar ve internet dünyasında hala başı çekmektedir. […]

 • Çeviride Eşdeğerlik Kavramı

  Çeviride eşdeğerlik kavramı nedir? Bir dili bütünüyle kavramak, sözü edilen bütün düzeylerin öğrenilmesini ve özümsenmesini gerektirir. Dolayısıyla bir dilin işleyiş kurallarını bütünüyle öğrenmek ve öğretmekten söz edilebilse de, bu dilden hareketle oluşan ve dinamik bir görünümü olan edimsel alanı,  tam olarak öğrenmek ya da öğretmek güçtür. Çünkü bu alan bireysel ve dönemsel olarak sürekli bir […]

 • Freelance Tercüman Olmak

  Freelance tercümanlık özgürce evinde veya istediği yerde, herhangi bir ofise veya şirkete gitme zorunluluğu olmadan iş yapma ve para kazanma gibi bir fırsata sahip olmak isteyen tercüman adaylarına göre biçilmez kaftandır. Ayrıca işverenler için de gün geçtikçe tercih edilen bir sistem haline gelmiştir çünkü tercüme büroları için freelance tercüman demek sigorta, yemek, ulaşım ve büro […]

 • Nasıl Sözlü Tercüman Olunur?

  Sözlü Tercüman olmak için ne yapılmalıdır? Sözlü çeviri, dil yeteneğinden çok daha fazlasını gerektiren bir etkinliktir; tercümanlıkla mütercimliği birbirinden ayıran en önemli tanımdır. Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye “mütercim”, bir konuşmanın ya da metnin söylenmesini ya da yazılmasını takiben çeviri yapan kişiye ise “tercüman” denir. Tercüme sözel olarak yapılan bir […]

 • Türkiye’de Tercümanın Yeri

  Bilgi, evrenseldir; fakat bu evrensellik içinde her ülkede farklı bir dil kullanıldığından bilgilerin sözlü ve yazılı bir şekilde evrensel hale gelebilmesi için tercüme edilmesi gerekir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de kültürel ve sosyal pek çok alanda tercümana ihtiyacı vardır, ancak bu şekilde evrensel bilgileri yerelleştirerek gelişim yolunda devam edebilir. Türkiye bu gelişim yolunda […]