Çeviri İşinde Yedek Tercüman

Tercümeye başlamadan önce tercüme edilecek metnin analizi yapılır. Tercümenin hangi alanda yapılacağı ve hedef metnin hangi okuyucuya hitap edeceği konusunda tercümanın işverene danışması gerekir. Eğer daha önceden tercüme edilmiş benzer metinler varsa yeni tercüme metni eskisiyle karşılaştırılarak terminoloji açısından uygunluk sağlanmaya çalışılır. Bu tür problemler çözüldükten sonra elimizdeki terminolojiyle birlikte metnin analizi de yapıldığı için çeviri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yapılır. Bu tercüme esnasında çıkabilecek problemleri en aza indirgemek için en uygun yöntemdir.

Tercüman tercüme esnasında daha önce karşılaşmadığı ve hiçbir şekilde daha önceden çevrilmemiş olan terimlere rastlayabilir. Böyle durumlarda çevirdiği alanda daha önceden tercüme deneyimi olan iş arkadaşlarına danışması gerekir. Eğer onlar da böyle bir problemle daha önce karşılaşmamışlarsa nasıl o terimin veya terimlerin nasıl tercüme edileceği konusunda çeviri yapılan şirkete danışılır.
Yedek tercüman ihtiyacı büyük kapsamlı tercüme işlerinde ortaya çıkabilir. Bazen bir tercüme işini iki tercüman veya daha fazlası üstlenebilir. Böyle durumlarda tercümanlar problemler üzerine birlikte kafa yorma fırsatı bulur ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlayabilirler. Hatalar ortaya çıktığında ise birbirlerini uyarabilirler.

Her tercüme işinde yedek tercüman gerekmeyebilir. Ancak gerekli olduğu zamanlar da tercümanın bundan kaçınarak işi tek başına bitirmeye çalışması ve yardım almaması geri dönülmez hatalara sebep olabilir.

Posted in: