Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlı Mı?

Dil öğrenme uygulamalarının keyfi kullanımı yetişkinlerin gerçekten yabancı bir dili akıcı olarak konuşmalarını sağlar mı yoksa bu iyi niyetli bir kandırmaca mı?

Bir yetişkinin yeni bir dil öğrenmesi zordur. Çocuk ve yetişkin beyni arasındaki fark bunun temel nedenidir, fakat modern teknoloji yetişkinlere de çocukların doğal olarak sahip olduğu avantajları sağlayabilir.

Dil öğrenme uygulamalarının gitgide daha popüler olmalarının nedeni, yetişkinlerin çalışma ve kendilerini test etme yöntemiyle kelime dağarcıklarını genişletmeye daha yatkın olmalarıdır. Bu uygulamalardaki testlerin ideal sürelerini bulmak amacıyla araştırmalar yapılmıştır ve bu araştırmalardan sektördeki birkaç uygulamada yararlanılmıştır.

Tabii ki yetişkinlerin kendilerini testlere tabi tutuyor olmaları, hata yapmayacakları anlamına gelmez. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, hata yapmak öğrenmeyi güçleştirmiyor. Hatta hatalar öğrenme sürecine yardımcı oluyor. Modern teknoloji de tüm yargılardan arınmış bir platformda özgürce hata yapma şansı tanıyor, böylece uygulamaları kullanan yetişkinler ilgili dilin konuşulduğu bir ülkeye gittiklerinde yine aynı özgürlüğü hissedip konuşmayı deneyebiliyorlar.

Dil öğrenme uygulamalarının etkili olup olmadığını keşfetmek için bir araştırma gerçekleştirildi. Buna göre araştırma grubu ikiye ayrıldı. Bir gruptan onlara sunulan kelimelere odaklanmaları istendi, diğer gruba ise hem kelimeler verildi hem de dikkatleri dağıtılmaya çalışıldı. Bunun akabinde ki dil bilgisi sınavında iki grup da eşit derecede iyi performans gösterdi, fakat ikinci dil bilgisi sınavında ikinci grup bu sınavı daha kolay buldu.

Buna göre araştırmanın sonucunda şu kanıya varıldı; birden fazla öğrenim yönteminin ve çeşitli tembellik süreçlerinin birleşimi başarıya ulaştıran yol olabilir. Uygulamalar ve dijital araçlar da geniş yelpazede teknikler sunarlar, o yüzden bu teknoloji yetişkin dil öğrencileri için ideal platform olabilir.

Bu tür uygulamalarda aynı zamanda oyunlar da olur. Bu oyunların kullanıcılar için genellikle yararlı olduğu görülse de, bazen engelleyici de olmaktadır.

Peki bir dille ilgili uygulamada başarılı olmak gerçek hayatta da başarı olunacağını gösterir mi? Henüz bu uygulamalar oldukça yeni olduğu için bu alanda fazla araştırma yoktur, dolayısıyla bu soruya kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Yine de bu uygulamaların son zamanlarda eğitim enstitüleri tarafından bile kullanılmaları, sonucundaki faydayı kanıtlamasa da sürece olan katkısını kesinlikle kanıtlamaktadır.

Posted in: