Editing ve Proofreading

Editing ve Proofreading

Editing kaynak dil ve hedef dili çok iyi kullanabilen uzman çevirmeni ve anadil çevirmeni tarafından yapılır. Hedef metin ve kaynak metin karşılıklı incelenerek metindeki gramer, yazım yanlışı ve anlam bozuklukları düzenlenir ve tercüme hataları düzeltilir. Proofreading ise proje sorumlusu veya editör tarafından yapılır.

Tercüme metni karşılaştırmalı olarak yazım kuralları açısından incelenir ve anlam bakımından hedef kitleye uygunluğu, anlaşılabilirliği, terminolojinin uygunluğu, vs incelenerek müşteriye teslim etmeye hazır hale getirilir..