Hukuki Çevirilerinde Karşılaşılan Zorluklar

Hukuki Çevirilerinde Karşılaşılan Zorluklar

Hukuk dili hukukçular arasında anlaşılabilmektedir ancak kültürler arası elementler buna karşıştığında ve yasal profesyonellere zorluk çıkartığında ne olmaktadır? Bu konuya eğilmemiz gerekmektedir. Hukuk metinlerinde yapılan en ufak hatalar bile çok kötü sonuçlara neden olabilmektedir.

Burada ilk değindiğimiz nokta çoklu dillerde yasal belgelerin nerede gerekli olduğudur. Bunlar hiçbir suretle kapsamlı bir liste değildir ancak karmaşıklığın seviyesini göstermektedir.

  • Çeşitli sertifikalar
  • İş sözleşmeleri
  • Yazılı kayıtlar ve kanıt belgeler
  • Dava materyalleri

Hukuki Çevirinin Zorluklar Nelerdir?

Zorlukların dört nedeni vardır: sistem, terminoloji, sözdizimi ve genel nüans. Şimdi isterseniz bunları inceleyelim:

Hukuk Sistemlerindeki Varyasyonlar

Hukuk sistemleri dünyanın her yerinde farklıdır. Sistemlerin çoğundaki en iyi uygulamaların ortak bir yönü olmadığından bu durum çeviride anlaşmazlıklara neden olabilmektedir. Muhasebe dünyasından farklı olarak Genel Olarak Kabul Edilmiş Muhasebe Uygulamalarının dünya çapındaki finansal tutanaklara ve kayıtlara demir atma olanağı tanıdığı yerde, yasal domların farklı ulusların yasaları ve normları arasındaki benzerlikleri kadar varyasyonları da bulunmaktadır.

Peki bir çevirmen iki farklı yasal sistemle ve eş anlamı olmayan terimlerle karşılaştığında ne yapabilir? Anlaşmazlık nasıl ortadan kaldırılır?

Terminolojideki Farklılıklar

Terminoloji ve kullanım hukuki çevirilerdeki bir başka sorundur. Eğer çevirmen hukuki dildeki nüanslara hakim değilse kargaşalar meydana gelmektedir.

Örnek olarak Fransızcadan İngilizceye çevrilmiş olan 1929 Varşova Konvansiyonu çevirisine bakalım.

Zarar anlamına gelen blessure kelimesi burada yaralanma olarak çevrilmiştir. Burada nüans vardır. Yaralanma genelde silahın neden olduğu yaralanma anlamına gelmektedir.

Söz dizimsel varyasyonlar

Virgüller, kesme işaretleri, aksanlar gibi unsurlar çeviride karmaşıklığa neden olabilir.

Noktalama işaretlerinde yapılan ufacık bir değişiklik ve tüm cümlenin anlamını değiştirebilmektedir. İki farklı dilde söz dizimi kurallarını takip etmeniz gerektiğinde sorun çıkmaktadır.

Sadakat ve bütünlük korunduğu sürece etkili bir çeviri ortaya çıkmaktadır. 

Nüans veya Kayıt

Yasal belgelerin nüansları her zaman korunmalıdır. Çoğu zaman deneyimsiz tercümanlar anlamı doğru olarak nasıl vereceklerini bilirler ancak orijinal metnin nüansını nasıl koruyacaklarını bilmezler. Bu durum da çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Yasal İngilizcenin çok resmi bir yapısı vardır. Birçok konuyla ilgili karmaşık cümleler içermektedir. Genellikle edilgen yapı kullanılır. Bu durum da nüansta zorluklar meydana getirmektedir.

Sonuç

İstenmeyen sonuçların önüne geçmek için çevirmenin bu alanda deneyimli olması gerekmektedir. Çok basit görünen bir nüfus cüzdanı çevirisi bile çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Yapılabilecek ufacık bir hata bile çok büyük sorunlara yol açabilir.

Posted in: