Noter Tasdikli Tercüme

Günümüzde çevirinin önemi yadsınamaz boyuta ulaşmıştır. İş hayatının yanı sıra günlük hayatın içinde de çeviriye sıkça başvururuz. Çevirinin kamu dairelerinde kullanılış yöntemi biraz farklıdır. Devlet dairelerinden çıkan belgeler “resmi belge” oldukları için yurt dışında kullanılacakları zaman noter tarafından onaylanmak zorundadır.

Onay işlemi sadece noterde yapılan bir adım değildir. Her çeviri noterdde onaylatılamaz. Bir çevirinin noterde onaylatabilmesi için noter zabtı olan bir çevirmen tarafından çevrilmelidir. Çevirmenler noter zabtını bildikleri dilleri kanıtlayarak (sınav puanı, mezuniyet diploması vs.) noterden alırlar. Yani noter zabtı alan bir çevirmen, zabtını alacağı dili kanıtlayacak kadar iyi bilmelidir. Ne var ki, noter, kişinin dilii bildiğine inanmazsa zabtı vermez. Aynı şekilde sonradan yanlış çeviir yaptığı tespit edilen noter onaylı bir çevirmenin de zabtı iptal edilir.

Noter onayının mahkemelerdeki uygulanması biraz farklıdır. Adliyeler kendi çevirmenlerinin zabtını kendileri verirler. Yani dışarıdan noter onaylı bir çevirmen adliyede çalışamaz, adliyedeki onaylı çevirmen ise dışarıda çalışamaz.

Posted in: