Teknik Çevirinin Zorlukları

Teknik metinler, diğer metinlere kıyasla daha fazla terim içermektedir. Terimlerin yanı sıra metin, teknik resimle tam bir uyum göstermelidir. Teknik çeviride karşılaşılan en büyük iki sorun bunlardır. Terimlerin bazıları her ne kadar günlük dilde kullandığımız kelimelere benzeseler de teknik anlamları çok farklıdır. Bundan dolayı teknik metin çevirisi yapacak çevirmenin, metnin anlaşılabilirliği için kaynak dildeki terimleri çok iyi bilmesi gerekmektedir. Terimlerin kayna dilde de iyi bilinmesi hayati önem taşımaktadır. Teknik tercümede önemli olan anlatılan işin, makinenin vb. karşı kültür tarafından iyice anlaşılmasıdır.

Metni teknik resimle uyum içinde olması en önemli husustur. Bu tür durumlarda yanlış anlatım, yanlış kullanıma sebebiyet verebilir. Bu da geri dönülmez sonuçlar doğurur. Mesela, bir makinenin kullanım kılavuzu çevrilirken, makinenin herhangi bir ayarının yanlış anlatılması, yanlış kullanıma yol açacağından hayati tehlikeler doğabilir. Yani teknik çevirinin yanlışlığı geri dönülmez sonuçlara yol açabilir. Bu tür durumlarda, serbest çalışılıyorsa doğrudan müşteriyle iletişime geçilmelidir; büroyla çalışılıyorsa büronun müşteriyle iletişime geçmesi gerekmektedir.

Posted in: