Tercümanlar en çok hangi çeviriden çekinirler? Neden?

zor_ceviriTercüme sık sık dile getirildiği gibi bir aktarım işidir. Bir kültürün diğer bir kültüre aktarılması işidir.  Bu esnada haliyle tercümanların diller arası aktarım yaptıkları iki kültüre de oldukça hakim olmaları gerekmektedir. Dilin hem gramer özelliklerini, hem inceliklerini hem de kültürünü bilmek çok büyük önem taşır bu işte. Özellikle erek kültürden ziyade dili aktarılacak olan hedef dile ve hedef dilin kültürüne iyi hakim olmak sağlıklı çevirinin ilk aşamasıdır.

Çeviri, cümlede gözükenin aksine cümleden ne anlaşıldığının ve bunun ne iyi derece aktarılabildiğidir.
Bu sebeple, dile getirilmese de tercümanların en rahat yaptıkları çeviri ikinci dillerinden ana dillerine yaptıkları çeviridir. Kültürüne, günlük konuşmalarına hakim oldukları ana dillerine yaptıkları çevirilerde daha esnek ve daha rahattırlar, ana dillerine çeviri yapmakta olmalarının verdiği bu rahatlık ve esneklikle çevirilerindeki problemlere daha yaratıcı çözümler getirebilirler. Bir karşılık bulunabilecek bir çeviri problemine birden fazla çözüm getirebilir hatta cümlelerle daha rahat oynayabilirler.

Gerektiği yerlerde cümleleri daha doğru bölebilir, kısaltabilir veya metin gerektirdiği takdirde daha açıklayıcı cümleler kurabilirler. Böylece daha sağlıklı çeviriler ortaya çıkarabilirler. Bu demek değildir ki çevirmenler ana dillerinden diğer dillere yaptıkları tercümelerde başarı gösteremezler, yalnızca anadillerine yaptıkları çeviriler onlara daha fazla rahatlık ve yaratıcılık verir.

Posted in: