Tercümanlık Mesleğinin Gereklilikleri

Tercümanlık Mesleğinin Gereklilikleri

çevirmen

isim

  1. isim Konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, dragoman
  2. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, mütercim

“Çevirmen, güncel çalışmaları nedeniyle bu romandan sık sık uzaklaşmak durumunda kalıyordu.” – S. İleri

(Kaynak: tdk.gov.tr)

 

Yukarıda verilen çevirmen tanımını detaylandırarak tercümanlık mesleğinin gerekliliklerini detaylandırmak mümkündür. Bir metni veya bir konuşmayı bir dilden başka bir dile çevirmek için minimum iki dil bilmek gereklidir. O halde çevirmen tanımını detaylandırınca dilin tanımına gelmekteyiz.

 

dil (II)

isim

  1. isim İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban

“Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu.” – S. F. Abasıyanık

  1. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi

“Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır.” – H. S. Tanrıöver

  1. Belli mesleklere özgü dil

“Hukuk dili.”

  1. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı

“Müzik dili. Yazı dili.” “Hiçbir zaman onların arasına katılabilecek bir dil bulamadım.” – R. Mağden

(Kaynak: tdk.gov.tr)

 

Tercümanlık Mesleğinin GereklilikleriGörüldüğü gibi dilin tanımı bile ilk anda düşünülen dil veya lisan kavramına göre bile oldukça detaylıdır. O halde dil öylesine söylenen kelimelerden meydana gelmez, bu kelimelerin içinde duygular, düşünceler, kültürler, meslekler ve hatta sanat dalları bile yer alır.

Şimdi başa dönersek çevirmen bir konuşmayı veya bir metni bir dilden bir başka dile çevireceğinde, iki dilin içinde gizli olan tüm bu unsurları göz önüne alarak çevirmelidir. Bunları göz önüne alabilmesi için de iki dilin kelimelerinin, hatta ses efektlerinin içinde gizli olan duyguları, düşünceleri, kültürleri iyi bilmeli, hangi kelimenin hangi meslek veya sanat dalıyla bağlantılı olduğunun bilincinde olmalıdır.

Bu yüzeysel gözüken, fakat oldukça derinlemesine bir bilgi gerektiren temel aşamayı geçtikten sonra sıra iş sorumluluğuna gelir. Bir çevirmen ne kadar iyi olursa olsun, işini zamanında teslim edemediği sürece çeviri düzeyinin hiçbir önemi kalmaz. Her teslim alınan iş belli bir zamanda teslim edilmesi gereken bir sorumluluktur ve çevirmenin yukarıda bahsedilen temel bilgilerin dışında, bu sorumluluğa da sahip olması gerekmektedir. Temel bilgi ve iş sorumluluğunu bir araya getiren çevirmen ise gerçekten iyi bir çevirmendir.

Posted in: