Yabancı Dilde Pedagojik Formasyon

Pedagojik formasyon, ya da halk dilinde “formasyon”, Türkiye’de öğretmenlik yapmak için gereken eğitim sürecidir. Eğitim fakültelerinde zorunlu ders olarak verilen bu dersleri, başka fakültelerde okuyanların dışarıdan alması gerekmektedir. Uzun süre çalkantılı bir süreç geçiren “formasyon hakkı” şu anda diğer fakültelere tanınmış durumda.

Eğitim fakülteleri, mezun durumda öğretmen yetiştirdikleri için dersleri  4 yıl içerisinde vermektedir. Zaten öüğretmen liselerinden mezun olan öğrenciler ise bu derslerden mauf tutulmaktadır ve başka bir fakültede okusalar bile öğretmenlik yapma hakkına sahiptirler.

Şu anda başka fakülteler için uygulanan formasyon sistemi şu şekildedir: Okul belli bir kontenjan açtığı formasyon dersleri için kendi öğrencilerine öncelik tanırken, boş kalan kontenjanlarla dışarıdan öğrenci almaktadır. Formasyon dersleri genelde 4. Sınıfta okuyan ya da mezun olmş öğrencilere verilmektedir. Örgün bir üniversite eğitiminden ayrı bir program olduğu için ayrı ayrı iki dönem için harç parası ödenmektedir.

Formasyon eğitim süresi ve haftalık programı okuldan okula değişikliği gösterdiği gibi o yılın Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan KPSS’ye yetiştirilecek şekilde programlanır.  Eğitim fakültesi dışında okuyan bir öğrenci, formasyon alabilmesi için önce kendi okulunun eğitim fakültesine (varsa), sonra başka okulların eğitim fakültelerine başvurması gerekmektedir.

Posted in: