Yazılı Tercüme Nedir?

 

Yazılı Tercüme 

Ticari Metinler,Edebi Metinler,Teknik Metinler,Hukuki Metinler,Tıbbi Metinler gibi Yazılı metinlerinizi kaynak ve tercüme edilecek hedef dilde uzmanlaşmış tercümanlar tarafından başka bir dilde çeviri işinin yapılmaktadır.

Arzu edilirse yasal hüküm içeren belgelerinizi resmi nitelik kazanabilmesi için gereken noter, apostil ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemleri de gerçekleştirilir.

Yazılı Tercüme Başlığı Altında İncelenecek Metin Türleri


Ticari Metin Tercümeleri

Ticari teklifler, bankacılık, finans işlemleri, sözleşmeler, ihaleler, bilanço, raporlar, fizibiliteler, toplantı tutanakları, tanıtım amaçlı yazılar gibi çeşitli ticari nitelikli metinlerin tercümeleri, ticari tercüme kapsamına girmektedir.


Edebi Metin Tercümeleri

Makale, Şiir, Roman, Tiyatro bu gibi konularda edebi metin ve kitapların çevirileri uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Hukuki Metin Tercümeleri

Hukuki çeviriler kapsamında kanun ve yönetmelikler, resmi gazete yazıları, hukuki yazışmalar, yasal anlaşma ve sözleşmeler, vekâletnameler, imza sirkülerleri, beyannameler, mahkeme tutanakları vb. metinler yer almaktadır.

Teknik Metinler

Kullanım kılavuzları, servis kılavuzları, projeler, sözleşmeler, taslaklar, katalog ve broşürler gibi teknik bilgi içeren metinlerin çevirileri teknik çeviri kapsamında yer alır.

Tıbbi Metin Tercümeleri

Mesleki eğitim sahibi uzman tercümanlarımız tarafından yapılan tıbbi tercümelere tıbbi rapor, prospektüs, ilaç tescil belgeleri, araştırma makaleleri, tıp ve eczacılık kuruluşlarının metin ve broşürleri, tıbbi ürünlerin lisans ve patentleri, uzman raporları, hasta bilgileri, kullanım kılavuzları örnek verilebilir.

Comments are closed.