Yerelleştirme

Bir ürün yada hizmetin kültürel tercümesi ve bir ürün ya da hizmetin bir dilden diğer bir dile adapte edilerek hedef pazarın kültürel, sosyal ve yasal gerekliliklerine uymasını sağlamak. Yerelleştirme sayesinde kültürel sınırları ve dil bariyerlerini aşabilir ve hedef kitlenize ulaşabilirsiniz.

Yerelleştirme (lokalizasyon) çalışmaları ülkemizde henüz tam olarak önemi kavranamamış ve pek de bilinmeyen bir kavramdır. Yerelleştirme çevirisi gerçekleştirilen metnin o dile ve topluma ait kültürel, sosyal ve dil kullanım bilgilerine göre düzenlenmesi ve bu sayede okuyucu tarafından en üst düzeyde benimsenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

Yerelleştirme aşamasında sadece üst düzey bir dil bilgisi yeterli değildir. Buna örnek İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi İngilizce konuşan ancak her biri birbirinden farklı kültürel ve sosyal yapılara sahip ülkeleri gösterebiliriz. Toplumların bu farklılıkları kullandıkları para birimlerinden, benzer olaylara verdikleri değişik tepkilere ve dil kullanım tarzlarına kadar uzanır. Bu nedenle yerelleştirme aşamasında tüm bu farklılıklara dikkat edilerek yapılan çalışmalar okuyucuda yabancılık hissi uyandırmaz ve kolay benimsenmesini ve anlaşılmasını sağlar.

Yet Tercüme Bürosu olarak bu farklılıkları göz önünde bulundurarak bir çok Yerelleştirme (lokalizasyon) çevirisinin altına başarılı bir şekilde imza attık.